Porodična kuća u ul. Miloja ĐakaBeograd, Srbija

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Biljana Begenišić, dia

 

 

Projektovano: 2006 - 2012.

Realizovano: 2013.